multimedie

Thursday, February 02, 2006

Vi startede syv........

Vi startede 7 studerende på multimedie grenvalgshold i sidste semester, og har haft den glæde, at vi har haft 2 undervisere på vores hold, nemlig Helen og Lis.

Vi har haft et dejligt forløb, med mulighed for at kunne tilegne sig meget viden inden for faget, og med god support. Det har faktisk været op til os selv, hvor langt vi ville nå udover pensummet. For mig har det haft stor betydning, da jeg i dag er i stand til at beherske multimediet på en god måde. Så jeg føler, at jeg er blevet klædt på til at gå ud på arbejdsmarkedet og gøre en forskel.

Jeg er bevidst om, at indenfor det pædagogiske område er der stor forskel på hvordan og på hvilken måde, der anvendes computere m.m.. Jeg mener at begyndelsen må være ved mig selv, for kan jeg ikke beherske mediet, så kan jeg heller ikke så optimalt videregive dette til eventuelle brugere. Jeg har selv forsøgt at anvende dette fag lidt mere i mit nuværendes arbejdsliv, men mødte en mur, da der fra min leders side tydeligt blev vist en manglende viden inden for denne del af multimediet. Jeg kæmper videre, for jeg ville gerne have haft muligheden for, at have formidlet mit arbejdsliv på en blog, men det må så vente lidt endnu.:(

De første 4 studerende har fået besked på, at de ikke skal til eksamen i multimedie, hvilket betyder at vores fælles blog, som vi bl.a. vil anvende til eksamen, eventuelt kun kommer i anvendelse til en eksamen hos tre af os. Da jeg er en af de tre, er det da klart, at jeg stadigvæk er interesseret i at denne blog ikke glider ud. Det er jo ikke kun for at anvende den til eksamen, den fra starten var tænkt; men da vi alle er fjernstuderende og har job ved siden af, kan jeg da godt frygte, at vi mister nogle dejlige piger midt i det hele, og det er jo ærgerligt. Men i skal vide, at jeg håber meget, i får tid igen til at være med i dette fælles projekt.

6 Comments:

Blogger lis said...

Nu ligger din blyant bare helt flot :)
Jeg deler din tristhed over, at holdet langsomt opløses :( Det har været et dejligt hold med mange intense, fælles oplevelser. Men netop Do-iT er måske vores chance for at holde fast i hinanden fremover. Do-iT er et eksamensprojekt for nogle og ikke for andre på kort sigt, men det langsigtede mål er jo netop, at vi med Do-iT har et sted, hvor vi kan blive ved med at mødes - for at videndele og i det hele taget for at holde kontakten.
Som I jo alle har mærket, står fagområdet bestemt ikke stille :) og skal pædagoger arbejde med dette område, er det - som du netop giver udtryk for - vigtigt at pædagogen har gode kompetencer på området. Ellers er de ikke gode at lege med, som Carsten Jessen skriver i "Uformelle læringsrum". Dét er ikke kompetencer, man tilegner sig én gang for alle på et studie, men noget som skal holdes ved lige og udbygges hele tiden. Så Do-iT bliver forhåbentligt et nyttigt og hyggeligt sted at mødes for os alle i lang tid fremover - eksamen eller ej ;)

1:58 AM  
Blogger mrskarin913 said...

Kære Lis.

Tak for dit svar, du har så sandelig ret. Jeg er bestemt ikke sur / skuffet på de andre, men jeg sidder med den følelse, at det er tomt, på en eller anden måde efter at faget har fyldt meget.

Den fornemmelse, at være en del af et klassefællesskab, er der jo ikke mere på samme måde.De er jo videre nye opgaver venter forude og tiden vil vise, hvor meget der er i vores fællesskab.

Jeg vil personligt gerne fortsætte, for jeg mener, at tiden er med til at gøre mig bedre. Idet jeg bliver bedre, hvergang jeg arbejder med stoffet. Så personligt tør jeg ikke slippe dette, for min viden vil jeg sørge for at "vedlideholde og udbygge". Det glæder mig, når jeg tænker på, hvad der er tilført mig af viden igennem grenvalget, så glæder jeg mig til at lære mere.
Jeg kan fint følge det, som du fremhæver af Carsten Jessen.

Jeg er optimist, Do-It længe leve.

MVH Karin.

10:10 AM  
Blogger lis said...

Du peger på et meget centralt dilemma, Karin. Med valgfrihed og -muligheder såsom valgfag, uddannelsetakt (ordinær, merit) osv følger en opløsning af holdfællesskabet. Men flexibiliteten i uddannelsen er nok så vigtig, at vi bare må finde andre måder at holde fast i hinanden på.
Jeg kan godt forstå, hvis I føler jer forladt lige nu, men lad os glæde os over, at ikke alle forsvandt ;)
Jeg har faktisk også tænk på, om ikke de fag, der nu er i fokus, kan have lidt glæde af det, I har lært på multimedieholdet? Og visa versa - det vil da f.eks. være en superide, hvis nogen, der skal op i naturfag, lægger computer-natur-ideer i Do-iT. Jeg ved f.eks. at naturfag arbejder med biotoper - det er en oplagt opgave for en blog: jævnlige billeder (i Flickr eller bloggen) og dagbogsnotater - blogs er næsten født til arbejde med biotoper. Også i institutionerne!
Eller småkravl, som vist også er et emne i naturfag. Hvad med en gruppe i Flickr med småkravl? Jeg søgte lige i Flickr/Tags på "Bugs": 9739, "Ants": 1996", Insects": 12643 fotos!!!

12:31 PM  
Blogger mrskarin913 said...

Det er nemlig en god ide, og allerede på nuværende tidspunkt har jeg stor glæde, ved det jeg har nået at lære på mit grenvalg, og det er jo bare så spændede, at det skal bruges i det næste grenvalg.

Jeg er afklaret med at vejen frem er mere og mere sole, og selvom jeg også er en person, der kan aggere fint sole, har jeg det godt med at være en del af et fællesskab. Det kan så være inden for mange områder, men det er bestemt altid godt, når man kan trives og bidrage i grupper.Jeg er sikker på, at det lærte i multimedie har givet et godt grundlag for at flytte sig videre.
Dine ideer til at bidrage til Do-it er oplagt, og dem vil jeg arbejde videre med.

Lidt fra mig
Karin.

2:52 AM  
Blogger SusNyrop said...

Hej Karin og Lis,

når nu blogosfæren er sådan en åben størrelse, vil jeg lige lægge min hilsen - så I kan se at jeg har været her!

Sidder netop og skriver på et oplæg til et lynkursus i blogging til et medieforløb for lærerstuderende.

Jeg er helt med på at Flickr & Blogger er oplagt til dokumentation af f.eks en biotop. Og Karin -det er meget relevant at læse dine overvejelser omkring ophavsret og det at lægge billeder af børn på nettet med forældrenes tilladelse. Det må være fast kutyme.

Men - hvor gemmer I Do-IT? Er det i jeres Blackboard?

11:43 AM  
Blogger mrskarin913 said...

Hej Susnyop.

Tak for din hilsen, det er altid spændende at høre hvad andre tænker og mener.

Jeg kan fint følge dig , DO- IT kan du komme ind på, ved at se mine links. Det er en fælles eksamensblog, vi er ved at lave i fællesskab, de 7 grenvalgsstuderende som havde Multimedie i efteråret 2005, Med Helen og Lis som undervisere.

Hvis du har lyst til natur så er du velkommen på min nye blog http://mrskarin917.blogspot.com/

MVH Karin.

2:36 AM  

Post a Comment

<< Home

The WeatherPixie
Free Website Counters
bun and thigh max
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from mrskarin913. Make your own badge here.
www.flickr.com
mrskarin913's photos More of mrskarin913's photos
adopt your own virtual pet!