multimedie

Monday, November 07, 2005

Ændring af min mening efter vidensdeling.

Noget af det jeg hæfter mig ved vores obligatoriske litteratur i multimedie er, at Carsten Jessen er god til at fokuserer på børnekulturen, frem for det enkelte barn som individ. Jeg har fulgt med i debatten omkring børns computerbrug i deres barndom, og det er interessant, at følge de forskellige fagfolks meninger omkring børns computerbrug.

Jeg har også flyttet mig, efter min viden omkring emnet er blevet udvidet, og jeg må her sande, at det er bedre sent end aldrig. Jeg har læst og fulgt med i medierne og faglitteraturen, og her kan jeg se, at der er andre end mig, der har haft en opfattelse af at børns brug af computeren for at være asocial. I dag mener jeg, at computeren er med til, at børn også her kan indgå i sociale fællesskaber, og at det er en tendens, der bliver mere og mere udbredt. Der er jo også mulighed for, at børnene kan få kontakt med hinanden på tværs af alderskel.

Computeren er et medie, som børn har interesse for, og de kan bruge dette på mange måder. Det er jo ikke kun spil, der har børnenes interesse, vi hørte jo, Marianne fra http://www.dudu.dk/ fortælle om alle de børn, der besøger hendes hjemmeside, og ligeledes er der en del børn, der bruger http://www.arto.dk/.

Carsten Jessen er inde på, at computerspillene er et børnekulturelt fænomen. (Side 44 i nye børnesyn Vera no.18. jan. 2002 en artikel af Gry Faurholt, stud. Mag. Institut for idehistorie. Århus Universitet). Han har analyseret, den kontekst og praksis som computerspillet indgår i, og finder her et børnekulturrelt fortolkningsfællesskab. Det er ikke teksten, der er det vigtigste; men det er afhængigheden af fællesskabet, som fortolker teksten, der er vigtig. Dette fører til den fælles forståelse. Så på den måde er computeren jo et redskab til, at det enkelte barn /unge kan sidde og aflæse, om og med det sociale fællesskab, som barnet her indgår i.

Det er spændende læsning, og jeg kan virkelig mærke, at der rokkes ved mit syn på anvendelses af en computer.

Er der her på grenvalg 2005 andre, som også har flyttet deres holdninger til børns brug af computeren her i perioden?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home

The WeatherPixie
Free Website Counters
bun and thigh max
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos from mrskarin913. Make your own badge here.
www.flickr.com
mrskarin913's photos More of mrskarin913's photos
adopt your own virtual pet!